Tag Archives: Úmluva o právech osob s postižením

Doporučení Výboru OSN pro práva lidí s postižením

Česká republika stále lpí na ústavní péči o děti s postiženími a její úřady a služby neposkytují plnohodnotný přístup handicapovaným; znepokojení rovněž vyvolává nucená sterilizace. V seznamu doporučení pro Česko to 17. dubna 2015 uvedl Výbor OSN pro práva lidí s postižením (CRPD).

Continue reading