Czech Republic has no plan for transition from institutional to community based care – Czech NGOs

Czech Republic has no plan for transition from institutional to community based care, Czech NGOs warn today in an open letter addressed to national and European authorities.

Main concerns include:

  • There are 16 000 persons with disabilities in Czech institutional care establishments. And around 8 000 children in institutional care.
  • Persons with disabilities living in the community do not have required support from community based services; they don´t have enough money to cover support essential to independent living.
  • Existing institutions are being developed and rebuild (in the name of so called “humanization”). Even using money from EU funds.
  • There is no strategy for transition from institutional to community based care in the Czech Republic, even though it is one of ex ante conditionalities for ESIF.
  • There is a threat Czech Republic will avoid ex ante conditionalities and ESIF money will be again used to develop and rebuild institutional care (in the name of so called “humanization”).

Read the full document here.

Data and resources backing the concerns here.

Česká republika nemá plán, jak nahradit ústavní péči podporou v komunitě. To ohrožuje čerpání peněz EU

Tisková zpráva JDI – 23.4.2015. Plný text výzvy

 České republice chybí plán, jak zajistit změnu nevyhovující péče v ústavních zařízeních na podporu života v komunitě. Absence takové strategie ohrožuje čerpání peněz z Evropské unie. V ústavech žije v Česku přes patnáct tisíc lidí s postižením a osm tisíc dětí.

Continue reading

Česko stále nemá plán na změnu ústavní péče pro postižené, hrozí potíže při čerpání dotací

Česko stále nemá hotový plán, jak promění ústavní péči pro postižené na služby a bydlení v běžném prostředí. Kvůli tomu by mohl mít stát problémy s čerpáním peněz z evropských fondů. Upozorňují na to odborníci a neziskové organizace, které dnes proto posílají Evropské komisi kritický dopis.

Informaci o výzvě, na které se CPT podílelo, přinesl Český rozhlas Radiožurnál.

Continue reading

Doporučení Výboru OSN pro práva lidí s postižením

Česká republika stále lpí na ústavní péči o děti s postiženími a její úřady a služby neposkytují plnohodnotný přístup handicapovaným; znepokojení rovněž vyvolává nucená sterilizace. V seznamu doporučení pro Česko to 17. dubna 2015 uvedl Výbor OSN pro práva lidí s postižením (CRPD).

Continue reading

Rozhovor o přínosech transformace pro obor sociální práce

V čísle 3/2014 časopisu Sociální práce vyšel rozhovor s Milanem Šveřepou mj. o tom, jaké příležitosti přináší oboru sociální práce transformace v oblastech systému péče o ohrožené děti, sociálních služeb a psychiatrie.

Obálka sociální práce 3/2014
Obálka sociální práce 3/2014

Ukázka z rozhovoru:

Takže v sociální práci jako oboru se toho od roku 2008 mnoho nezměnilo?

Pokud jde o obor samotný, započaly během této doby výrazné změny, které mají potenciál velmi pozitivních dopadů pro obor sociální práce. Mám na mysli tři transformace: transformace systému péče o ohrožené děti, transformace ústavních sociálních služeb a transformace psychiatrické péče. Přes dílčí realizační neduhy v jednotlivých oblastech představují zásadní příležitost pro obor: sociální pracovnice se mění z trpěných administrátorek spisů, skladnic cigaret a doplňků pedagogicko-medicínského přístupu na odbornice klíčové pro sociální začlenění klientek a pro zajištění spolupráce různých odborností, které k němu přispívají. Díky transformaci v těchto oblastech přispívá sociální práce do diskurzu různých oborů o řešení situace klientek. A to jednak přístupy a postupy, jednak a nejvýznamněji jako základní východisko a svorník pro veškeré intervence – společným znakem „transformací“ je zaměření na společenské fungování člověka, jeho „zmocňování“, a na spolupráci a koordinaci různých forem pomoci. Tedy na to, co by mělo být doménou sociální práce. V mnoha organizacích se to projevuje také tím, že sociální pracovnice se stávají vedoucími týmů, odpovědnými za metodické vedení služeb.

Můžete být konkrétnější?

Pro dosavadní přístup bylo typické, že obtíže, znevýhodnění neřešil, ale vytvářel umělé prostředí, které je obcházelo: když „nefunguje“ rodina, dáme dítě do ústavu, nebo když má člověk postižení a nedostává se mu podpory v okolí, dáme ho do ústavu a podobně. Oproti tomu transformace přináší jiný přístup: pojďme udělat vše pro to, aby ten původní systém, jednotka fungoval, aby v něm mohl člověk žít. A to je přístup vlastní sociální práci.

Celý rozhovor čtěte v časopise Sociální práce.