Na čem pracujeme

Centrum podpory transformace se věnuje:

  1. prosazování deinstitucionalizace služeb a osvětě o rizicích ústavní péče a o důvodech pro její transformaci;
  2. transformaci konkrétních velkokapacitních zařízení;
  3. podpoře a rozvoji služeb poskytovaných v běžném prostředí, aby se odstrnila potřeba zvlášních a oddělených služeb (ústavy či speciální školy);
  4. prevenci institucionalizace;
  5. prosazvání začleňování a nezávislého života.