Vize a poslání

Vize CPT:

Žít doma je normální.

Poslání CPT:

Usilujeme o tom, aby lidé, kteří potřebují podporu, mohli žít běžným životem.