Nabízíme

 Nabízíme vám podporu odborníků, kteří transformací provedli více než 40 zařízení.

Podpora transformace ústavního zařízení

od transformačního plánu po vytvoření nových služeb a přechod uživatelů do běžného prostředí

Podporujeme vedení transformujících se organizací:

 • Vytvoření transformačního plánu: metodické vedení transformačního týmu, konzultace a připomínkování dokumentů.
 • Podpora při realizaci transformačního plánu, zejména při nastavení nových služeb bydlení tak, aby odpovídaly potřebám klientů a byly finančně a personálně efektivní
 • Supervize pro vedoucí pracovníky.
 • Podpora vyjednávání změny s opatrovníky, pracovníky, zadavateli, obcemi…
 • Akreditované kurzy:
  • Komunikace s veřejností při transformaci
  • Efektivní vedení výběrových pohovorů
  • Řízení transformace
 • Konzultace a workshopy na míru podle potřeb organizace.

Posilujeme pracovníky přímé péče:

 • Zavádění metod práce (konzultace, podpora při tvorbě metodik, školení pracovníků).
 • Supervize.
 • Akreditované kurzy:
  • Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění do běžného života
  • Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů
  • Evaluace vyhodnocení potřeb dospělých uživatelů
  • Vyhodnocování potřeb dětských uživatelů v praxi
  • Úvod do transformace pro pracovníky v přímé péči
  • Standardy kvality v praxi transformace
  • Připravujeme: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Konzultace a workshopy na míru podle potřeb pracovníků.

Pomáháme odstraňovat závislost klientů na ústavní službě:

 • Účast při individuálním plánování a vyhodnocování změny: nezávislá osoba hájící zájmy klienta.
 • Konzultace k podpoře rozhodování, řešení rizikových oblastí a rozvoji sociálních dovedností.
 • Vedení případových konferencí.

Podpora komunitního fungování nově zřizovaných služeb

prevence přenášení ústavních prvků do komunitních služeb a jejich účelné řízení

 • Hodnocení sociální služby. Podporuje klienta v běžném životě? Vyhýbá se ústavnímu režimu fungování? Odpovídá její personální a procesní nastavení potřebám klientů?
 • Účelné nastavení služeb. Vědí pracovníci, jaký je účel služby? Umí služba prodat navenek svoje výhody pro uživatele? Věnuje svou energii účelně klientům, nebo zbytným činnostem?

Zjistěte více o možnostech jednorázové nebo dlouhodobé podpory transformace vašeho zařízení: 739 548 444   info@podporatransformace.cz