Analýzy a zprávy k deinstitucionalizaci služeb pro děti

Práva ohrožených dětí do tří let věku: Zastavit jejich umísťování do institucionální péče

Studie poukazuje na jednu z nejzávažnějších výzev v oblasti lidských práv v Evropě: mnoho dětí, včetně dětí do tří let, jsou stále umisťovány do dlouhodobé instituciální (ústavní) péče.

Studie připomíná existující vědecké studie o negativních dopadech institucionalizace na děti a poskytuje východiska pro překonání institucionálního modelu péče o děti.

The Rights of Vulnerable Children under the Age of Three – ending their placement in institutional care (.pdf)