Konzultace a metodická podpora ve službách, které se připravují na proces transformace nebo jej realizují:

Konzultace a metodická podpora ve službách, které se připravují na proces transformace nebo jej realizují:

Jsou zaměřeny převážně na podporu procesu transformace, zpracování transformačního plánu a jeho implementace do praxe, aj..

Posilujeme proces změny uvnitř zařízení a připravujeme podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci. To vše zejména prostřednictvím systematické podpory lidí, kteří službu využívají (mapování potřeb, přechodové plány), motivací a přípravou zaměstnanců a nastavením transformační vize a transformačního plánu organizace.