Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby

Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby

8 hodinový kurz

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, zástupce obecních a krajských úřadů odpovědných za oblast sociálních služeb. Jeho cílem je zaměření na komunikaci s veřejností, která představuje jednu z klíčových oblastí v transformaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Témata kurzu:

  • význam komunikace s veřejností při transformaci sociální služby
  • souvislost komunikace s veřejností a úspěch transformace
  • základní zásady komunikace s veřejností
  • cíl komunikace, klíčová sdělení a cílové skupiny
  • analýza komunikace a cílových skupin
  • použití základních technik komunikace
  • plán komunikace s klíčovými aktéry