Transformace zařízení Benjamín (Petřvald)

Projekt je zaměřen na podporu transformačních aktivit v zařízení  Benjamín.

V rámci projektu bude realizovaná řada aktivit, jako jsou:

  • analýza potřeb klientů,
  • analýzy současného stavu organizace a jejího okolí,
  • tvorba transformačních plánů,
  • příprava a aktivizace klientů,
  • příprava a motivace zaměstnanců a jejich vzdělávání, vč. supervize,
  • osvěta směrem k opatrovníkům, zaměstnancům a veřejnosti, představitelům samospráv.

Do projektu bude zapojeno 32 uživatelů a 40 zaměstnanců.

Výstupem projektu bude transformační plán a vytvoření podmínek pro úspěšné dokončení transformace zařízení.

Partnerem projektu je Benjamín.

Projekt byl zahájen v červenci 2013 a končí v červnu 2015.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Transformace organizace Benjamín, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/87.00020

Loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost