Pozvánka na KONFERENCI “Pro běžný život”

 

 

Název projektu: Pro běžný život. Společné zadání – podporovat lidi s postižením v sociálním začlenění
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001093

Centrum podpory transformace, o.p.s. a KÚ Olomouckého kraje

Vás zvou na

KONFERENCI

Cesty k běžnému životu

úterý 19. června 2018 

10:00 – 15:00

Krajský úřad Olomouckého kraje,

Jeremenkova 40a, kongresový sál

Konference se zaměřuje na právo lidí s postižením žít nezávislý život a být začlenění do společnosti. O tom budou hovořit samotní odborníci na svůj život. Poskytovatelé sociálních služeb a další řečníci budou vést dialog o tom, jak mění ústavní služby na podporu v komunitě.

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 10:15 Zahájení                                                                                                                                                                            Zámecká kapela z Nezamyslic

10:15 – 10:30 Úvodní slovo moderátora                                                                                                                                        Lucie Příhodová – Pešková, Centrum podpory transformace                                                                 Představení projektu Pro běžný život.

10:30 – 11:10 Právo na nezávislý život v komunitě                                                                                                                  Milan Šveřepa, Inclusion Europe                                                                                                                          Co je to nezávislý život v komunitě podle Úmluvy o právech osob se                                                  zdravotním postižením. Co mají úřady dělat pro to, aby lidé s postižením                                      byli  začlenění do společnosti.                                                                                                                             Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí, které mohou být zajímavé pro Česko.

11:10 – 11:30 Přestávka

11:30 – 11:50 Můj život aneb jak se připravuji na běžný život                                                                                            Jiří Pazdera, Klíč, centrum sociálních služeb, p. o.                                                                                        Co již umím a zvládnu sám a s čím potřebuji pomoci?                                                                             Jak vypadá můj život teď a jaký bych ho chtěl mít v budoucnu?

11:50 – 12:10 Zapojení obcí při podpoře v oblasti bydlení                                                                                                    Petr Dula, obec Boršice                                                                                                                                            Možnosti využití výzev pro rozvoj komunitních služeb ve spolupráci obcí a                                     sociálních služeb.                                                                                                                                                      Jak pomoci lidem, kteří potřebují podporu druhých, aby mohli zůstat žít,                                      kde chtějí, kde mají své kořeny?

 12:10 – 12:30 Změna je příležitost                                                                                                                                                     Monika Jelínková, Centrum podpory transformace, o.p.s.                                                                      Čeká nás změna – pochybnosti a obavy pracovníků z pohledu                                                              supervizorky a konzultantky.                                                                                                                                Co dělat, aby nepříjemné vymizelo a lidé začali pracovat a přemýšlet                                                jiným způsobem?                                                                                                                                                        Sdílení zkušeností a doporučení.

12:30 – 12:50 Přestávka      

12:50 – 13:10 Podpora chráněného bydlení v sociálním začleňování                                                                            Lenka Kaňovská, Chráněné bydlení Ulita                                                                                                        Jak konkrétně definovat pojem sociální začleňování, kterých oblastí se                                           týká?                                                                                                                                                                                 Co se v jednotlivých oblastech sociálního začleňování daří a jaké vidíme                                         obtíže, překážky?                                                                                                                                                       Co je třeba z našeho úhlu pohledu změnit a jak by bylo možné přiblížit se k                                   plnému začlenění?

13:10 – 13:30 Moje cesta k nezávislosti                                                                                                                                          Zbyněk Dvouletý, Chráněné bydlení Ulita                                                                                                        Jak vidím sám sebe v současnosti?                                                                                                                    Jak si představuji svou budoucnost a jak toho chci dosáhnout?                                                          Jak vnímám svou nezávislost?

13:30 – 13:50 Partnerský vztah s budoucností                                                                                                                           Renata Vaníčková, Chráněné bydlení Rostislavova a Tomáš Červený,                                                Chráněné bydlení Ulita                                                                                                                                            Naše rozdělená/rozdílná minulost.                                                                                                                    Jak jsme se našli.                                                                                                                                                        Jak si tvoříme společnou budoucnost.

13:50 – 15:00 Závěrečná diskuse se všemi aktivními účastníky (hledáme cesty k běžnému životu)                                                                                                                                                                                         Součástí každého příspěvku je prostor pro diskusi k danému tématu.

 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

ZDE