Analýza rané péče v Česku

http://www.podporatransformace.cz/wp-content/uploads/2017/01/TenantLogo.png

Od dubna do listopadu 2016 jsme realizovali výzkumný projekt za podpory AVAST Foundation zaměřený na přípravu podkladů pro rozhodnutí klíčových subjektů jak zaměřit konkrétní podporu rané péče v Česku.

Výzkumné cíle:
Zjistit dostupnost rané péče v Česku, zejména slabá místa v dostupnosti rané péče rodinám
Identifikovat zásadní charakteristiky metodologie rané péče v Česku
Popsat potřeby organizací poskytujících ranou péči v oblasti rozvoje metodologie a dostupnosti rané péče.

Obsah analýzy, řešená témata
odhad potřebnosti potenciálních uživatelů
Zjištění dat o stávajících poskytovatelích rané péče
Analýza dostupnosti – kapacitní, místní
Analýza informační dostupnosti
Zjištění aktuálního fungování rané péče, příklady dobré praxe a silná/slabá místa
Vyhodnocení, závěry, doporučení

Zpracovanou analýzu naleznete zde: Analýza rané péče

Donor Avast foundation