Projekt Pro běžný život

image001
V srpnu 2016 byla započata realizace projektu CPT s názvem „Pro běžný život. Společné zadání – podporovat lidi s postižením v sociálním začlenění“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001093.

Projekt řeší malé zaměření sociálních služeb na začlenění uživatelů do běžného života společnosti.
Vytváří společné zadání sociálních služeb pro lidi s postižením, aby vedly k začlenění. Pomáhá zadání naplnit.
Partnery projektu jsou:
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace
Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace
Domov “Na Zámku”, příspěvková organizace
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace
Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace
Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace
Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

Spolupráce na realizaci probíhá rovněž s Olomouckým krajem.

Hlavním cílem projektu je vytvořit jednotné zadání pro sociální služby pro lidi s postižením v Olomouckém kraji tak, aby vedly k začlenění do běžného života společnosti.

Dílčími cíle je pak:
1. Vytvořit jednotné zadání ze strany Olomouckého kraje jako zadavatele služeb, na jaké problémy a s jakými očekávanými výsledky (ve smyslu začlenění do běžného života) mají sociální služby pro lidi s postižením fungovat.
2. Aplikovat zadání do praxe pobytových i ambulantních služeb: upravit jejich postupy tak, aby vedly k začlenění uživatelů do běžného života.
3. Vytvořit strategické záměry, jak ucelené zadání naplňovat a rozvíjet po skončení projektu; a to jednak v jednotlivých příspěvkových organizacích kraje jako poskytovatelů, jednak na úrovni kraje jako zadavatele služeb.
4. Zprostředkovat komunikaci mezi poskytovateli sociálních služeb a blízkými-pečujícími pro vyjasnění účelu služeb a vzájemných očekávání.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a běží od 1.8.2016 do 31.7.2018.