Konference Na vlastní kůži

19. dubna se v Praze konala konference Na vlastní kůži věnovaná aktivní účasti lidí se zkušeností na rozhodování a plánování změn v oblasti péče o duševní zdraví (reforma psychiatrie).

Na konferenci bylo 106 účastníků: lidí se zkušeností a jejich blízkých, pracovníků sociálních a zdravotních služeb, zástupců veřejné správy a dalších.

Kdy: 19. dubna 2016, 9:30 – 16:30

Kde: Praha 3, Táboritská 23, Hotel Olšanka

Pro koho:

 • lidé se zkušeností s psychiatrickou léčbou a dlouhodobým pobytem v léčebně či ústavu, kteří se chtějí aktivně účastnit reformy a transformace,
 • psychiatři, psychologové, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb pro lidi s duševním onemocněním,
 • výzkumní pracovníci,
 • úředníci státních, krajských a obecních úřadů,
 • pečující osoby, kteří je v jejich aktivitě chtějí podporovat nebo jejich účast umožnit…

Program:

9:30 – 9:45 úvod, přivítání a organizační otázky

9:45 – 10:45 prezentace pěti ambasadorů vyškolených v projektu

10:45 – 11:00 1. kávová přestávka

11:00 – 12:30 panelová diskuse na téma nedobrovolné hospitalizace

 • Mgr. Tomáš Petr, Ph.D., předseda psychiatrické sekce České asociace sester
 • Kpt. Doc. MUDr. Jan Vevera Ph.D, Psychiatrické klinika 1. LF UK a VFN
 • Borek Lacina, člověk se zkušeností
 • Mgr. Zuzana Durajová, právnička z Ligy lidských práv

12:00 – 12:40 Prezentace

 • T. Hradilková, P. Říčan: Účinná podpora (CPT, Centrum pro rozvoj duševního zdraví)
 • M. Vítková, D. Chrtková: Účast lidí s duševním onemocněním na výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví

12:40 – 13:40 Oběd pro všechny účastníky

13:40 – 14:20 Prezentace

 • A. Zajíčková, Z. Kuviková: Od ne-moci k sebe-zmocnění (FOKUS ČR)
 • Matěj Stříteský: Nejčastější právní problémy psychiatrických pacientů (Liga lidských práv)

14:20 – 15:20 Workshopy

15:20 – 15:35 2. kávová přestávka

15:35 – 16:00 Vyhodnocení workshopů

16:00 – Závěr a poděkování

 

Doprovodný program:

Prezentace a materiály komunitních služeb, které provozujete (k vytvoření mapy komunitních služeb) – postery, stánky, ukázky materiálů na galerii konferenčního sálu

Písemné materiály (analýzy, příběhy, manuál pro ambasadory…) pro všechny účastníky k dispozici

 

Setkání bylo závěrečnou konferencí projektu destigmatizace lidí s duševním onemocněním Na vlastní kůži, který realizujeme s Ligou lidských práv. Jednalo se zároveň o již 3. pracovní setkání k transformaci sociálních služeb.

Konference je součástí projektu „Na vlastní kůži – Destigmatizace psychiatricky nemocných pomocí předávání zkušenosti“ registrační č: CZ.11/MGS/048,financovaného z Norských fondů.

ministerstvo-zdravotnictvi-ceske-republiky norway-grants