Transformace zařízení Santé (Havířov)

Projekt je zaměřen na podporu transformačních aktivit v zařízení Santé – centru ambulantních a pobytových sociálních služeb (Havířov).

V rámci projektu bude realizovaná řada aktivit, jako jsou:

  • analýza potřeb klientů,
  • analýzy současného stavu organizace a jejího okolí,
  • tvorba transformačních plánů,
  • příprava a aktivizace klientů,
  • příprava a motivace zaměstnanců a jejich vzdělávání, vč. supervize,
  • osvěta směrem k opatrovníkům, zaměstnancům a veřejnosti, představitelům samospráv.

Do projektu bude zapojeno všech 28 uživatelů služby chráněného bydlení a zařízení a také všech 9 zaměstnanců.

Výstupem projektu bude transformační plán a vytvoření podmínek pro úspěšné dokončení transformace zařízení.

Partnerem projektu je Santé – centrum ambulantních a pobytových služeb.

Projekt byl zahájen v červenci 2013 a končí v červnu 2015.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpora transformace chráněného bydlení Santé, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/87.00023

Loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost