Na vlastní kůži

Od května 2015 pracujeme na projektu destigmatizace duševně nemocných pomocí předávání zkušeností.

Cílem projektu je destigmatizace duševně nemocných prostřednictvím osvětových aktivit, které pozitivně podpoří vnímání transformace psychiatrické péče ze strany veřejnosti, a to jak laické, tak i odborné.

Partnerem projektu je Liga lidských práv.

K hlavním aktivitám patří výběr a školení lidí, kteří mají zkušenosti s pobytem v psychiatrických léčebnách (nemocnicích) – aby mohli své zkušenosti sdílet s odborníky z různých úřadů a institucí.

Tito “ambasadoři”, nositelé zkušenosti na vlastní kůži, se budou podílet na školeních a seminářích pro zástupce policie, úřadů nebo médií.

Součástí projektu jsou také zážitkové programy LARP, které na vlastní kůži přibližují pobyt v institucionálním zařízení.

Projekt je financovaný z Norských fondů.

norway-grants

ministerstvo-zdravotnictvi-ceske-republiky