2. pracovní setkání Transformace sociálních služeb

Srdečně Vás zveme na druhé pracovní setkání Transformace sociálních služeb, které se tentokrát koná 22.4.2015 od 10.00 do 16.00 v Havířovském Domu kultury Radost.

Akce se koná pod záštitou primátora Statutárního města Havířov Daniela Pawlase.

Program

9.00          Prezence účastníků

10.00        Zahájení

Deinstitucionalizace sociálních služeb: mýty a fakta – přednáška
Jan Pfeiffer, Milan Šveřepa

10.45

Transformace: dosavadní zkušenosti a další vývoj. Panelová diskuse
Jan Preiffer, evropská expertní skupina pro deinstitucionalizaci
Daniel Rychlik, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Terezie Hradilková, Centrum podpory transformace, o.p.s.

11.30       představení témat první části workshopů

11.45       přestávka na oběd

12.30       workshopy (souběžně)

Učíme se z příběhů – I. část. Jak sbírat a zveřejňovat transformační úspěchy.
Svatomil Dehner, Kateřina Krčmářová, Petra Skácelová

Transformace je prý drahá. Ha ha.
Milan Šveřepa

Nezávislé bydlení. Domov pro mne.
Libor Doležal, zakladatel Domova pro mne

Podpora aktivního rozhodování uživatelů v ústavních zařízeních. Práce s uživateli.
Terezie Hradilková

14.00       přestávka

14.15       workshopy (souběžně)

Hra na život?
Šárka Hlisnikovská

Učíme se z příběhů – II. část. Příběhy lidí, kteří odešli z ústavní péče.
Svatomil Dehner, Kateřina Krčmářová, Petra Skácelová

Ústavní prostředí vs. pracovníci.
Terezie Hradilková

Spolupráce s opatrovníkem.
Jana Tomšová

16.00       konec

 

 

 

Akce je součástí projektů podporujících transformaci zařízení v Moravskoslezském kraji. Projekty jsou financované prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

loga ESF