Podpora transformace zařízení Čtyřlístek – Ostrava

Projekt se zaměřuje na transformaci pobytových služeb Domov Beruška, Domov na Liščině a Stacionář Třebovice, které provozuje organizace Čtyřlístek, a které jsou součástí celkové transformace této organizace.

Organizace Čtyřlístek realizuje transformaci svých služeb v návaznosti na “Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi” schválenou radou města Ostrava v roce 2011.

Cílem projektu je podpořit přípravu transformace uvedených třech služeb.

V rámci projektu bude realizovaná řada aktivit, jako jsou:

  • analýza potřeb klientů,
  • analýzy současného stavu organizace a jejího okolí,
  • tvorba 3 transformačních plánů,
  • příprava a aktivizace klientů,
  • příprava a motivace zaměstnanců a jejich vzdělávání, vč. supervize,
  • příprava služeb a možností nového bydlení pro klienty,
  • osvěta směrem k opatrovníkům, zaměstnancům a veřejnosti, představitelům samospráv.

Do projektu je zapojeno celkem 117 klientů z uvedených služeb a také 102 jejich zaměstnanců.

Výstupem projektu bude transformační plán pro každé zařízení (celkem 3) a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace celého zařízení.

Partnerem projektu je Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Partnerem bez finančního plnění je Statutární město Ostrava.

Projekt byl zahájen v červenci 2013 a končí v červnu 2015.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpora procesu transformace organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/87.00021

Loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost