Seminář Deinstitucionalizace sociálních služeb, Brno

Pořádáme seminář na téma Deinstitucionalizace sociálních služeb – podpora života v komunitě. Seminář je určen pro studentky a studenty posledního ročníku studijního oboru speciální pedagogika (prezenční formy).

Témata:
• Principy podpory života lidí s postižením v komunitě.
• Umět poznat služby a přístupy, které člověka (klienta) omezují.
• Sociální práce směřující k podpoře člověka s respektem k jeho právům a běžnému životu.
• Zkušenosti s transformací v ČR.

Seminář vede Monika Jelínková, metodička v Centru podpory transformace, lektorka a konzultantka v oblasti deinstitucionalizace a rozvoje komunitních sociálních služeb.

Seminář probíhá ve spolupráci s PhDr. Mgr. Soňou Chaloupkovou, Ph.D., odbornou asistentkou Katedry speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Datum a čas: 8. 10. 2014 od 16.40 do 18.40 hodin

Místo: Brno, Poříčí 9