Semináře deinstitucionalizace pro studenty Univerzity Tomáše Bati

CPT pořádá semináře na téma Deinstitucionalizace sociálních služeb – podpora života v komunitě. Seminář j určen pro studentky a studenty 1. ročníku bakalářského studijního oboru sociální pedagogika (prezenční formy) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Témata semináře:

• Principy podpory života lidí s postižením v komunitě.
• Umět poznat služby a přístupy, které člověka (klienta) omezují.
• Sociální práce směřující k podpoře člověka s respektem k jeho právům a běžnému životu.
• Zkušenosti s transformací v ČR.

Semináře vede Jana Tomšová, metodička v Centru podpory transformace, lektorka a konzultantka v oblasti deinstitucionalizace a rozvoje komunitních sociálních služeb.

Seminář probíhá ve spolupráci se Soňou Vávrovou, akademickou pracovnicí Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Datum a čas
9. 10. 2014
od 10.00 do 12.00 (U2/311)

Místo
Zlín, Mostní 5139