Transformace 3 zařízení v Libereckém kraji

Projekt je zaměřen na podporu transformačních aktivit ve třech zařízeních Libereckého kraje – APOSS, Jedličkův ústav a Domov a Centrum Hodkovice.

V rámci projektu bude realizovaná řada aktivit, jako jsou:

  • analýza potřeb klientů,
  • analýzy současného stavu organizace a jejího okolí,
  • tvorba transformačních plánů,
  • příprava a aktivizace klientů,
  • příprava a motivace zaměstnanců a jejich vzdělávání, vč. supervize,
  • osvěta směrem k opatrovníkům, zaměstnancům a veřejnosti, představitelům samospráv.

Do projektu je zapojeno 72 klientů a 67 zaměstnanců ze všech tří zařízení.

Výstupem projektu budou 3 transformační plány a vytvořené podmínky pro úspěšné dokončení transformace ve všech zařízeních.

Partnery projektu jsou:

Partnerem bez finančního plnění je Liberecký kraj.

Projekt byl zahájen v červenci 2013 a končí v červnu 2015.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/87.00022

Loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost