Monthly Archives: February 2022

Vhled do života lidí, kteří využívají vybrané sociální služby v době covid-19 (analýza života těchto lidí)

Situace spojená s nemocí covid-19 zasáhla do života občanů a má důsledky v mnoha sférách lidského života.

Představujeme Vám analýzu života lidí, kteří využívají vybrané sociální služby v době covid-19, ve které je popsáno, zda, jakým způsobem a v jakých oblastech života, zasáhla situace spojená s nouzovými a epidemiologickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19 do běžného života lidí, kteří využívají vybrané sociální služby v Olomouckém kraji.

Nešlo o zjišťování potřeb těchto lidí, ale záznam změn v životě u člověka v době před a během situace spojené s covid-19.

Cílem bylo:

  • Zmapovat případné odchylky od situace, kterou zažívají všichni občané ČR.
  • Zaznamenat, zda jsou rozdíly v dopadech situace na život lidí se zdravotním znevýhodněním využívajících pobytovou nebo terénní formu sociální služby (jsou tedy srovnávána zjištění u osob, které využívají pobytovou formu sociální služby a osob, které žijí v domácím prostředí za významné asistence terénní sociální služby).

Získané informace od lidí využívajících sociální službu jsou doplněny náhledem pracovníků daného poskytovatele na situaci uživatelů služby.

Analýza vznikla jako jedna z aktivit projektů Centra podpory transformace, o.p.s. zaměřených na podporu transformace dvou pobytových služeb v Olomouckém kraji. Do zjišťování dat pro Analýzu byli zapojeni 2 poskytovatelé služby domov pro osoby se zdravotním postižením a 2 poskytovatelé služby osobní asistence. Bylo pracováno s informacemi získanými celkem od 60 podporovaných osob a 40 pracovníků sociální služby.

Vhled_do_zivota_lidi_v_socialnich_sluzbach_v_dobe_covid