Monthly Archives: June 2014

Odborná stáž pro kolegyně z Běloruska

Ve dnech 19. a 20. června 2014 poskytlo CPT odbornou stáž kolegyním z běloruské nadace IPA – Voice of heart. Nadace se věnuje začleňování lidí se zdravotním postižením a s tím souvisejícím zlepšováním kvality v pobytových sociálních službách.

CPT se podělilo o své zkušenosti s transformací ústavní péče v Česku a zprostředkovalo informace od dalších organizací.

Běloruské kolegyně tak mohly navštívit také Quip, kde Milena Johnová představila přístup zaměřený na člověka. Seznámili se také se službami sdružení Skok do života. Obdrželi také materiály od Ligy lidských práv. Všem děkujeme za jejich podíl na zajištění programu stáže.