Monthly Archives: May 2014

Poslání a cíle CPT

Poslání CPT

Měníme sociální, zdravotnické a školské služby tak, aby lidé žili v běžném prostředí, nikoli v ústavních zařízeních.

Jde nám o to, aby:

  1. Život uživatelů a činnost pracovníků nebyly spoutány ústavním prostředím a režimem.
  2. Lidé našli potřebnou podporu vč. pobytových služeb v běžném prostředí své komunity.
  3. Transformace ústavní péče proběhla rychle, efektivně a bezpečně pro uživatele.

Continue reading

Seminář Podpora přechodu z ústavní na komunitní péči v České republice

Dne 22. května se v Praze diskutovalo o deinstitucionalizaci a transformaci služeb v České republice. Odborný seminář Podpora přechodu z ústavní na komunitní péči v České republice uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Evropskou expertní skupinou pro přechod z ústavní na komunitní péči. Seminář se svým příspěvkem zahájila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která upozornila na aktuálnost a naléhavost tématu.

CPT se na semináři podílelo příspěvkem a moderováním jedné ze sekcí.

Continue reading