Category Archives: Hodnocení (reflexe) poskytování služby s vazbou na sociální začleňování osob, které ji využívají

Hodnocení (reflexe) poskytování služby s vazbou na sociální začleňování osob, které ji využívají

Účelem je reflexe pobytové služby, do jaké míry podporuje lidi, kterým poskytuje službu, v tom, aby mohli žít běžný život, srovnatelný s životem vrstevníka. S vazbou na daný cíl je pracováno s oblastmi sociálního začleňování, běžnými sociálními rolemi, jež člověk v životě zastává a s principy normality. Uvedené v návaznosti na zásady sociálních služeb.

Výstupy jsou postaveny na zjištěních v návaznosti na způsob života vybraných osob, které využívají službu a podpory služby v prožívání běžného života těmito lidmi v míře, která je možná.

Rádi bychom zdůraznili, že uvedený systém hodnocení nepracuje primárně s pravidly služby, nezaměřuje se na komplexní procesy ve službě, ale snahou je reflektovat možnosti člověka, který službu využívá, realizovat se ve všech oblastech života.