Category Archives: Audity kvality v sociálních službách

Audity kvality v sociálních službách

V rámci auditu kvality posuzujeme individuální situaci poskytovatele, reflektujeme, nakolik služba podporuje lidi, kterým poskytuje službu, v tom, aby mohli žít běžný život, srovnatelný s životem vrstevníka a v souladu s jejich potřebami. Pracujeme s oblastmi sociálního začleňování, běžnými sociálními rolemi, jež člověk v životě zastává, v návaznosti na zásady sociálních služeb.

Audity jsou realizovány v souladu s platnou metodikou inspekcí a zaměřují se zejména na oblast ochrany práv lidí a možnosti jejich sociálního začlenění, tj. hl. s vazbou na naplnění kritérií standardů č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 15.

Hodnocení se zaměřuje na praxi služby:

– Jaká je kvalita služby ve vazbě na standardy kvality sociální služby?

– Jak jsou skutečně respektována práva uživatelů?

– Jak je podporována svobodná volba uživatelů?

– Jakým způsobem je definována nepříznivá sociální situace, jak jsou zjišťovány a naplňovány potřeby uživatelů a jejich představy o způsobu řešení situace?

– Jakým způsobem jsou podporováni v navazování běžných kontaktů v životě – práce, rodina, zájmy, partnerství, vzdělávání, zdraví aj.?

Z auditu je zpracována závěrečná zpráva včetně doporučení pro daného poskytovatele. Výstupy jsou postaveny na zjištěních v návaznosti na způsob života vybraných osob, které využívají službu a podpory služby v prožívání běžného života těmito lidmi v míře, která je možná. Důraz je kladen na případovou práci s člověkem využívajícím službu.

Audity jsou třídenní v místě a jsou vedeny max. podpůrnou formou.

Jsou realizovány vždy 3 hodnotiteli.

Rádi bychom zdůraznili, že se nejedná o inspekci kvality poskytování služeb, jak je realizována MPSV, protože kromě kontrolní funkce mají tyto audity charakter podpory poskytovatele.