Konference Na vlastní kůži

19. dubna se v Praze konala konference Na vlastní kůži věnovaná aktivní účasti lidí se zkušeností na rozhodování a plánování změn v oblasti péče o duševní zdraví (reforma psychiatrie).

Na konferenci bylo 106 účastníků: lidí se zkušeností a jejich blízkých, pracovníků sociálních a zdravotních služeb, zástupců veřejné správy a dalších.

Continue reading