Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030

V březnu 2021 přijala Evropská komise strategii týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030.

Cílem této strategie je postoupit dále na cestě k tomu, aby všechny osoby se zdravotním postižením v Evropě bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, věk nebo sexuální orientaci

  • požívaly svých lidských práv
  • měly rovné příležitosti a rovný přístup k účasti ve společnosti a ekonomice
  • se mohly rozhodnout, kde, jak a s kým budou žít
  • využívaly volný pohyb v EU, byť potřebují podporu
  • se již nesetkávaly s diskriminací

Evropská komise vyzývá členské státy, aby přispěly k této nové a posílené strategii, jelikož představuje rámec pro opatření EU a pro provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

Strategie zde:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes

 

Zpráva Inclusion Europe: Jak koronavirus a opatření ovlivnily práva a životy lidí v institucích

Inclusion Europe zveřejnila důležitou a podnětnou zprávu o tom, jak koronavirus a opatření realizovaná v reakci na pandemii ovlivnily práva a životy lidí s postižením. Zjištění, že diskriminace a zanedbání osob s  postižením se během pandemie zhoršily. (Politico. eu)
Velmi důležité informace pro plány obnovy, které připravují EU a národní vlády.
🔴 Zanedbání a diskriminace
Zde je něco z toho, čeho jsme byli svědky v Evropě:
▪️ Lidé s mentálním postižením umírají rychlostí 3 krát vyšší než u běžné populace v Anglii. A co další země? Zejména ty, které mají vysoký počet lidí ve velkých rezidenčních institucích?
▪️ Zdravotní péče je v jednotlivých případech odepřena. Pokusy o zavedení protokolů triage diskriminujících lidi se zdravotním postižením obecně.
▪️ Lidé v rezidenčních ′′ pečovatelských institucích ′′ odešli v izolaci. Někteří z nich jsou 6 měsíců v jednolůžkovém pokoji bez jakékoliv příležitosti opustit místnost.
▪️ Velkému množství lidí v ′′ pečovatelských institucích ′′ není poskytována zdravotní péče při diagnostice Covidu.
▪️ Úmrtnost mezi ′′ pečovatelskými institucemi ′′ se v některých zemích zdvojnásobila.
Existuje nespočet dalších případů zanedbání a diskriminace, kterým byli během pandemie vystaveni lidé s mentálním postižením a rodiny. Inclusion Europe je dokumentuje.
🔴 Není to nové zjištění, ale násobené
Důležité je myslet na to, že v těchto problémech není nic nového. Pandemie Koronavíru zintenzivnila, zvětšila, znásobila segregaci a diskriminaci lidí s postižením, se kterou se potýká již desítky let.
Celý report tady:

Neglect and discrimination. Multiplied – How Covid-19 affected the rights of people with intellectual disabilities and their families

Bod zlomu v oblasti práv osob se zdravotním postižením

European Disability Forum

Při příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením vzdáváme v meziskupině Evropského parlamentu pro práva osob se zdravotním postižením poctu milionům osob se zdravotním postižením žijících v Evropě, které zasáhly následky pandemie COVID-19 nejničivěji.

http://www.edf-feph.org/bod-zlomu-v-oblasti-prav-osob-se-zdravotnim-postizenim-v-evrope?fbclid=IwAR0ig6wTRyrbXO8A7drDj7mjHbJdJeLEXBT38zHIZVZPWYY3fKK3B8rX_3I